+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

Програма училище за родители

Цоп град Дупница

„Позитивен родител” 

Програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да помогне на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии. 

Контакти

Модул първи

Въведение в темата за ролята на родителя

 • Различието в отглеждането на детето
 • Представи за родителски капацитет
 • Разпросранени схащания за отношенията родител – дете 

Умения:

Да се ориентират за притежателя на проблема.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул втори

Стилове на възпитание

 • Анкета –какъв е моя стил
 • Авторитетен стил
 • Авторитарен стил
 • Либерален стил
 • Индиферентен стил

Умения:

Да ползват метода „Активно слушане”, за да помогнат  на децата и другите  да решават собствените си проблеми

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул трети

Ефективно общуване с децата

 • Да израстем заедно
 • Разбирам те ,искаш да играеш
 • Подходи при определяне на правила и споразумения
 • Бонуси и санкции
 • Договаряне за изпълнения на задачи

Умения:

Да прилагат  метода „Аз-послание”, за да имат възможността да   конфронтират неприемливото поведение на децата  и другите  и това да доведе до неговата промяна.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:
 • Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул четвърти

Активно слушане

 • Нагласи за активно слушане
 • Умения за активно слушане
 • Подходи при водене разговор
 • Посланията на детето

Умения:

Да ползват метода „Активно слушане”, за да помогнат  на децата и другите  да решават собствените си проблеми.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул пети

Да разберем задачите на възрастта

 • Първите седем
 • Учителко любима
 • Личностни качества и възможности за развитие на способностите
 • Изграждане на социални качества в детето

Умения:

Да се възползват от способа „превключване на скорости” за преодоляване на противопоставянето на промяната.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул шести

Дневния режим на детето

 • Дневен ритъм на семейството
 • Семейни задачи
 • Как да управляваме времето
 • Придружаване на детето
 • Здравословен дневен режим
 • Ангажиране на свободното време

Умения:

Да се възползват от способа „превключване на скорости” за преодоляване на противопоставянето на промяната.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Модул седми

Връзката между родителите и отражението ѝ върху детето

 • Родителите, като пример за подражание
 • Необходимостта на детето от сигурност – възможна единствено в семейство с хармонични отношения
 • Нуждата на децата от топлина и разбиране
 • Детето се нуждае еднакво от мама и татко

Чувствата на детето, вследствие на конфликтите вкъщи:

 • вина
 • страх
 • тъга
 • безсилие
 • несигурност в бъдещето

Умения:

 • Да познават и целесъобразно да внедряват ”Беззагубен метод”– за разрешаване на конфликти, така че и двете страни да са доволни от решението.
 • Да споделят в група и да въздействат на групата със собствен опит

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Students

After School programs

Faculty

Years Established

Свържете се с нас

Адрес:  2600 гр. Дупница, ул. "Велико Търново" №2

Телефон: +359 897 820 047 / 0877968832

Email: cop_dupnica@abv.bg ; dimitar.shopov89@gmail.com

Работно време:

09.00 - 17.30
Понеделник - Петък