+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

Синя стая

Цоп град Дупница

Ние работим за промяна на практиката за изслушване на деца и привеждането й в съответствие с изискванията на международните правни актове, по които България е страна. Целите на една такава практика са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие. У нас, сред професионалистите, стаите са познати и като „приветливи”, „специализирани” или „сини” стаи за изслушване на деца, оборудвани със звукозаписна и видеозаписна техника за изслушване на деца, участващи в правни процедури.

Изглед на стаята, в която се води разпита на детето.

Специализираната или приветлива стая е обзаведена така, че да предоставя среда, близка до домашната, за да може детето – свидетел да се чувства по-спокойно и удобно. В същото време помещението е оборудвано с камери и микрофони, за да може показанията да бъдат записани и непосредствено наблюдавани, без страните да са в едно помещение с детето и това да притеснява детето и да влияе на неговите показания. Разпитът се води от съответния (правоимащ) орган, с помощта на психолог или педагог, а останалите участници са в съседното помещение и наблюдават на голям монитор, те не само могат да наблюдават и да слушат разпита, но и да задават въпроси по време на разпита – посредством радио, телефон или предварително писмено предадени на разследващия орган.

Помещението, от което се наблюдава разпита е оборудвано с камери и микрофони.

Students

After School programs

Faculty

Years Established

Свържете се с нас

Адрес:  2600 гр. Дупница, ул. "Велико Търново" №2

Телефон: +359 897 820 047 / 0877968832

Email: cop_dupnica@abv.bg ; dimitar.shopov89@gmail.com

Работно време:

09.00 - 17.30
Понеделник - Петък