+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

Същност

Цоп град Дупница

Център за обществена подкрепа

Контакти
Център за обществена подкрепа

УСЛУГИТЕ В ЦЕНТЪРА СА БЕЗПЛАТНИ!

Комплекс от социални услуги насочени към намиране на подходяща семейна среда (биологично, разширено семейство, приемно семейство, осиновяване) или подкрепа интегрирането в общността на деца и младежи в риск, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми.

Потребители са:

 • деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • деца ползващи постоянна грижа и техните семейства;
 • деца ползващи седмична грижа и техните семейства;
 • деца ползващи дневна грижа и техните семейства;
 • деца, на които предстои напускане на институция и техните семейства;
 • семейства, при които има риск от изоставяне на дете или настаняване в институция;
 • кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • кандидати или вече одобрени осиновители;
 • деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • семейства, които търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Професионалисти в социалните услуги в общността.

Students

After School programs

Faculty

Years Established

Свържете се с нас

Адрес:  2600 гр. Дупница, ул. "Велико Търново" №2

Телефон: +359 897 820 047 / 0877968832

Email: cop_dupnica@abv.bg ; dimitar.shopov89@gmail.com

Работно време:

09.00 - 17.30
Понеделник - Петък