+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

Кампания А21 е глобална неправителствена организация,която се бори с една от най-големите несправедливости на нашето време – трафикът на хора.Организацията има 7 офиса по-света:Австралия,САЩ,Великобритания,Гърция,Украйна и България. Трафикът на хора е сериозен проблем и затова е необходим коплексен подход за неговото разрешаване.Целта е да няма българин,който да подценява сериозността на проблема с трафика на хора.За изкореняването на трафика са необходими съвместните усилия на цялото общество.По тази причина работим в близко сътрудничество с бълграското правителство,както и всички държавни институции,заинтересовани организации и местни общности.