+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

В партньорство с Р Македония – водещ партньор е ОУ „Илинден“ гр. Крива паланка, Р Македония. Целта на проекта е разработването на техническа документация за санирането на 16 публични сгради в двете страни. Продължителността на проекта е 10 месеца – 22.04.2014г. – 22.02.2015г.По време на проекта са организирани: обмяна на опит;работилници;среща с партньори;Workshop.